HOE REPAREERT EEN ATLEET HET DAK?

#


Sport is enorm afhankelijk van sponsoring. Zolang sponsors in de rij staan is dat prima. Maar zodra de hoofdsponsor opstapt en er niet snel een opvolger is, hebben het team, de atleet of de bond per direct een probleem. Alle aandacht wordt dan gevestigd op het vinden van een nieuwe suikeroom. En parallel worden scenario’s ontwikkeld om te kunnen blijven bestaan met een gedecimeerde begroting voor het geval die grote sponsor niet tijdig wordt gevonden. Financiële stress slaat toe, er komt druk op de ketel. Op deze manier kan sport zich niet ontwikkelen. Niet bouwen, niet groeien, niet presteren. De voorbeelden zijn overduidelijk. Bijvoorbeeld in het schaatsen waar de ene na de andere hoofdsponsor afhaakt en de teams het veld ruimen. Ik zie teveel voorbeelden waar de paniek toeslaat. En dat leidt de atleet en begeleiders af van waar zij vooral mee bezig moeten zijn. Sportieve prestaties leveren.

De afhankelijkheid van sponsorships zal altijd blijven bestaan. Maar hoe voorkomen we de kwetsbaarheid ervan? Hoe komt er meer stabiliteit, rust, zekerheid. Want een aantal voorbeelden uitgezonderd, zien we dat sponsors steeds meer voor de kortere termijn partnerships aangaan. En, vervelend of niet, dat is nu eenmaal de realiteit. We weten met z’n allen dat de beste resultaten geboekt worden met lange termijn partnerships. Maar de maatschappij van nu is vluchtiger dan dat hij was. En ik denk dat dat niet zomaar gaat veranderen. Resultaten moeten op kortere termijn geboekt worden. En als dat niet kan in sponsoring, dan gebeurt dat wel op een andere manier…

Hoe moet een atleet of team hiermee omgaan? Hoe kan hij/zij zich continue omringd weten door voldoende sponsors, wetende dat de samenstelling daarvan frequent wijzigt? In mijn beleving kan dat alleen als de atleet een goed verhaal heeft. En dat verhaal actief deelt met de wereld. Zo onderscheidt de atleet zich van zijn collega’s en wordt hij uniek en interessant voor sponsors die zijn verhaal delen. Kortom, een sporter moet meer (tijd en geld) gaan investeren in zijn eigen verhaal en fans. Juist op het moment dat hij goed in de sponsors zit. Want het dak moet je repareren als het droog is.